Vecka 44 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

*  S:ta Teresa av Jesusbarns Reliker skall komma till Södertälje tisdag den 30 oktober. Vi kommer att ta emot det i S:t Ansgars kyrka ca. kl. 11.30                                                      11.30 Välkomstgudstjänst                                                                                                                      14.00 Sjukas smörjelse till de sjuka                                                                                                      16.30 Mässa på svenska firas av Ark. Matthias Grahm DSB                                                        17.50 Åker relikerna vidare till Jungfru Maria kyrka i Hovsjö

* Tisdag den 30 oktober behöver vi 8 starka män som skall bära relikernas skrin när det kommer ca. kl. 11.00 – 11.15. Skriv era namn på listan på anslagstavlan.

* Basaren i år kommer att äga rum den 1 december. Vi behöver volontärer för att planera och förbereda det. Hoppas att nya ansikten ställer upp i år.             Basargruppen kommer att träffas på onsdagarna kl. 16.00. Intäkterna kommer att gå direkt till olika behövande i olika länder (vilka grupper och vilka länder kommer lite senare).

*  Till ungdomar som har frågor kring sin livskallelse, så finns det möjlighet för dem att delta i kallelsereträtt, den 02 december 2018 kl. 11.30 i Marielund. De som är intresserad att delta i denna reträtt, ta först kontakt med kyrkoherden. För mer information titta på anlagstavlan.

*  Alla Helgons dag kommer att firas den 1 november enligt den katolska kyrkans kalendarium, däremot kommer vi att ha en Requiem mässa i Ljusets kapell på kyrkogården lördagen den 3 november kl. 12.15  Ni kan skriva era avlidnas namn och lägga dem i en korg som vi bär fram tillsammans med  offergåvorna.