Vecka 10 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

1.-  Korsvägsandakt äger rum på tisdag efter mässan kl 17.30

2.- För barn som skall ta emot 1:a kommunion i år kommer föräldrarna att träffas tisdag 6 mars kl 18.30 i Sankt Ansgars sal.

3.- Församlingens stilla dag äger rum den 10 mars kl. 10.00.  Reträttledare är diakon Björn Håkonsson.  Temat är ”Gud är barnhärtig”. Den som vill delta i denna stilla dag ska skriva sitt namn på listan på anslagstavlan för matens skull.

4.- Den 12 mars mellan kl. 18.00 och 20.30  kommer KPN att ha en kväll att prova på KPNs material ”Att älska och ära dig”. Anmälan senast 7 mars. Mer information på anslagstavlan. 

5.- BIBELKURS. Föredrag och samtal om st Johannes och Hans skrifter äger rum fredagen den 23 mars kl 18.00 – 20.00. Kursledare är diakon Björn Håkonsson.

6.- Årets fasteinsamling går till Caritas Syriens projekt för Aleppos återuppbyggnad. Hjälpbehovet här är stort. Det behövs pengar för att bygga upp bostäder, göra hälsovården tillgänglig för alla, se till att så många skolor som möjligt kan komma igång med undervisning, o.s.v. Kollekten anbefalles varmt!

7.- ”Respekt” anordnar den 1:a nationella livskonferensen i Sverige som är gratis för deltagare. Mer information på anslagstavlan.

8.- Äktenskapskurs startar den 5 mars kl. 18.00 i S:t Ansgar. Mer information finns på anslagstavlan.