Vecka 21 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

*  Församlingens årsmöte kommer att äga rum söndag 03 juni kl. 11.00 efter högmassa kl. 10.00. Alla motioner skall skickas till expeditionen genom församlingens e-post (sodertalje@katolskakyrkan.se) eller postadressen.

* Alla kateketer tackas varmt för deras ovärderliga insats under läsår. Vi träffas tisdag 22 maj efter mässa kl. 17.30 för att planera trosundervisningen under den kommande pastoralåret.

*  Lördag 09 juni kommer vi att ha en städdag i vår kyrka. Alla är välkomna att vara med och hjälpa till. Vi sätter igång kl. 10:00. Var snälla och skriv era namn i listan på anslagstavlan. Vi avslutar denna dag med grill.

*  Från och med måndag 18 juni och till och med 11 augusti ställs kyrkkaffet in för alla grupper.

*  Pilgrimsresa till Libanon i början av oktober, ca. 7 oktober (6dagar, 5 nätter) kostar 730 USD exklusiv flygbiljetterna som kostar ca. 2800 kr.-   Är du intresserad anmäl dig i listan på anslagstavlan. Vi kommer att ha första träffen tisdag den 29 maj efter kvällsmässan.