Vecka 03 – 2018

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Alla hälsas välkomna till kyrkkaffet. För dem som önskar förberedda kaffe finns en lista på anslagstavlan. Hoppas att många skriver sitt namn. 

2.-  Böneveckan för kristen enhet äger rum 18-25 januari