Vecka 07 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

1.- Pastoralrådets sammanträde äger rum tisdag den 13 februari kl. 18.30 på plan 3

2.- Ekonomirådets sammanträde äger rum torsdag den 15 februari kl. 18.30 på plan 3  

3.- Askondagen den 14 februari kl. 17.30 firas mässa med utdelande av askan. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askondagen är faste och abstinensdag.

4.- Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar efter mässan kl. 17.30

5.- Prof. Mathias Nygaard från Norge kommer att föreläsa till ungdomarna om ”Att vara kristen idag”. Det kommer att äga rum den 28 februari samt 1 och 2 mars kl. 18.30 till 21.00

6.- Äktenskapskurs startar den 5 mars kl. 18.00 i S:t Ansgar. Mer information finns på anslagstavlan.

7.- Församlingens reträtt äger rum den 10 mars kl. 10.00 i S.t Ansgars lokaler. Reträttledare är diakon Björn Håkonsson.  Mer information kommer senare.