Vecka 17 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

 

1.- Maj månad är av tradition Junfru Marias speciella månad. Vi vill därför särskilt fira henne under denna månad med majandakter. Vi kommer att be litanian till Guds Moder Maria varje dag efter mässan.

2.- Torsdag den 10 maj går församlingens barn till sin första heliga kommunion. Låt oss därför komma ihåg den tillsammans med våra konfirmander i våra förböner.

3.- Kyrkoherden kommer att ta 2 veckors semester f.o.m. onsdag 11 april t.o.m. 24 april. Det kommer p. Fredrik Heiding S.J. och p. Klaus Dietz S.J. att vikariera på söndagarna. Är det något akut så skickas ett mejl eller sms.

4.- ”Respekt” anordnar den 1:a nationella livskonferensen i Sverige som är gratis för deltagare. Mer information på anslagstavlan.