Vecka 39

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Lördag den 30 september kl. 11.00 firar Mariasystrarna 50 års vistelse i Södertälje. Jubileumsmässa firas i Sankt  Ansgars katolska församling av Hans eminens Anders kardinal Arborelius OCD biskop av Stockholm. Eftermässan är ni bjudna till samkväm i församlingssalen. Mer information på anslagstavlan. 

2.- Detta år kommer vi att ha val till ekonomirådet och pastoralrådet. Valet kommer att äga rum i början av november månad. Vi behöver 4 ledamöter till ekonomirådet och upp till 10 till pastoralrådet. Helena Prawitz och Louis Persson sitter tillsammans med kyrkoherden i valnämnden. Mer information om valet kan ni hitta på anslagstavlan.

3.- Lista för vem som önskar förbereda kaffe finns redan på anslagstavlan. Hoppas att många skriver sitt namn.

4.- Oktober månad är Rosenkransens månad. Lördagarna kl. 08:30 är det rosenkranssandakt i S:t Ansgars kyrka. På slutet av mässan på vardagar läses en dekad av rosenkransen.

5.- Julbasar äger rum den 2 december 2017. Vi behöver en grupp medarbetare för det praktiska arbetet: t.ex. folk som bakar, m.m. Vi behöver även män att ställa upp. Skriv ert namn på listan i kyrkotorget. Första träff äger rum den 28 september kl. 15.00