Vecka 37

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Sammanträde för gruppen som skall åka till det heliga landet torsdag 21 september kl. 18.30

2.- Detta år kommer vi att ha val till ekonomirådet och pastoralrådet. Valet kommer att äga rum i början av november månad. Vi behöver 4 ledamöter till ekonomirådet och upp till 10 till pastoralrådet. Helena Prawitz och Louis Persson sitter tillsammans med kyrkoherden i valnämnden. Mer information om valet kan ni hitta på anslagstavlan.

3.- Lista för vem som önskar förbereda kaffe finns redan på anslagstavlan. Hoppas att många skriver sitt namn.

4.- I församlingens förbön anbefalles Stefan Vekas, född 1929 som avled den 15 augusti 2017. Må Herren ge honom den eviga vilan. Begravningen äger rum i Sankt Ansgars katolska kyrka torsdagen den 14 september kl. 11.00. Efter ceremonin inbjudes till minnesstund i församlingens stora lokal.

O s a till Södertälje Begravningsbyrå senast den 11 september, tel 08-550 303 37. I stället för blommor tänk gärna på Världens barn (Postgiro 90 1950-6)

5.- Söndag den 17 september tas kollekten upp till det heliga landet.