Vecka 20

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Församlingens möte kommer att äga rum söndag den 28 maj 2017 efter högmässa kl. 10:00. Alla motioner skall skickas till expeditionen genom församlingens e-mail eller postadress.

2.- Maj månad är av tradition JUNGFRU MARIAS speciella månad; vi vill därför särskilt fira henne under denna månad med majandakter. Majandakten firas på tisdagar efter den heliga mässan kl. 17:30. Vi kommer också att be litanian till Guds Moder Maria varje dag efter mässan kl. 17.30

3.- Torsdag den 25 maj på Kristi Himmelfärdsdag går församlingens barn till sin första kommunion i högmässan kl. 11.00

4.- Lördag den 20 maj kommer vi att avsluta trosundervisningen till denna termin med en grillfest. Det är bra om ni anmäler er till respektive kateket eller till expedition via e-post   (sodertalje@katolskakyrkan.se)

5.- Torsdag den 18 maj firar biskop Anders Arborelius den heliga mässan kl. 17.00 i domkyrkan i Stockholm med anledning av 125-årsjubileet av domkyrkans invigning. Alla hälsas sedan välkomna till en församlingsfest i domkyrkosalen.