Vecka 24

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Trosundervisningen startar igen den 27 augusti 2017 i samband  med mässan.

2.- Lokalerna kommer att vara stängda från och med 19 juni till och med 12 augusti.

3.- Församlingen kommer att ordna en pilgrimsresa till Jerusalem i oktobermånad (20 platser). Innan ni bestämmer om ni skall vara med kommer vi att träffas och diskutera vissa saker. Träffen kommer att äga rum tisdag 20 juni 2017 i Sankt Ansgars sal. 

4.- Under juni månad kommer en litania till Jesu Heliga Hjärta att läsas varje dag efter mässan.

BÖN FÖR DEN HELIGE ANDE

Kom Helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet

Ge oss ett hopp förankrat i Gud,

vårt ursprung och mål.

5.- Torsdag den 15 juni kl. 19.00 ger Domkyrkans  ungdomskör Pueri Cantantes Cathedralis en konsert. Närmare information ring domkyrkans expedition (tel. 08-640 15 55)

6.- Onsdag den 28 juni kl. 16.00 äger konsistoriet – då biskop Anders Arborelius formellt blir kardinal – rum i Peterskyrkan i Rom. Torsdag den 29 juni kl. 09.30 firar påven mässa i Peterskyrkan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och det senaste årets utnämnda ärkebiskopar. Mer information finns på stiftets hemsida. För biljetterna prata med kyrkoherden.

7.- Tisdag den 15 augusti kl. 17.30 firas en tacksägelsemässa av biskop Anders för att han utnämnts till kardinal. Den nya domprästen f. Thanh installeras också. Mässan kommer att direktsändas i tv.