Vecka 22

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Trosundervisningen startar igen den 27 augusti 2017 i samband  med mässan.

2.- Lokalerna kommer att vara stängda från och med 19 juni till och med 12 augusti.

3.- Under juni månad kommer en litania till Jesu Heliga Hjärta att läsas varje dag efter mässan.

4.- Lördag den 3 juni firar biskop Anders Arborelius pingstvigilians mässa kl. 17:00. Alla andliga rörelser inbjuds särskilt.

BÖN FÖR DEN HELIGE ANDE

Kom Helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet

Ge oss ett hopp förankrat i Gud,

vårt ursprung och mål.