Vecka 05

 

  • Många vill skänka en gåva till församling i samband med 50 års jubileum. Ni kan göra det via vårt bankgiro 895-7649   (Jubileum). Kom ihåg att vi samlar in pengar för att vi skall köpa ”monstransen” till församlingen som minnet från oss.
  • Vi kommer att fira vår skyddspatron, den helige Ansgar, fredag 3 februari med en Högmässa kl. 18.00. Efter mässan är alla välkomna till stora salen för samkväm. Armeniska ungdomar kommer att ansluta sig till oss.
  • Söndag 5 februari firar vi Kyndelsmässodagen. Prästen kommer att välsigna ljusen i början av mässan på kyrkotorget. Ljusen tänds då man sjunger antifon ”Herren kommer” (Cecilia 358). Medan man går in i kyrkan sjunger man ”Se ljuset” (Cecilia 360)
  • Äktenskapskurs kommer att startas den 13 mars 2017 kl 18.00 i Sankt Ansgars lokaler.