Vecka 09

 

KUNGÖRELSER

  • Söndag den 26 februari togs kollekten upp till förmån för den Heliga Stolen.
  • Välkomna till kyrkkaffet.
  • Härmed vill jag påminna er att vi fortfarande är under firandet av vår församlings 50 års jubileum. Vi samlar in pengar för att köpa ”monstransen” till församlingen som minnet av oss. Hittills har 16 familjer skänkt 20 500 kr (STORT TACK).
  • Askonsdagen den 1 mars firas mässa kl. 18:00 med välsignelse och utdelande av askan. Denna dag inleder fastetiden, en tid till omvändelse och fördjupning av vår tro. Askonsdagen är faste- och abstinensdag.
  • Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar kl. 18:00; alltså direkt efter mässan kl. 17.30
  • Lördag 18 mars 2017 kommer vår församling att ha stilla dag som börjar kl. 09:30 och avslutar kl. 14:00 med mässa. Msgr Miroslaw Dudek kommer att leda denna dag. Skriv era namn på listan på anslagstavlan.