Vecka 08

 

– Vi behöver folk som ställer upp för att fixa kyrkkaffe på de kommande söndagarna. Var vänliga och skriv upp era namn i listan på anslagstavlan.
 
– Många vill skänka en gåva till församling i samband med 50 års jubileum. Ni kan göra det via vårt bankgiro 895-7649   (Jubileum). Kom ihåg att vi samlar in pengar för att vi skall köpa ”monstransen” till församlingen som minne från oss.
Hittills  har endast åtta familjer gett 6000 kronor (STORT TACK).  På anslagstavlan finner ni bilder på flera Monstranser. Rösta på vilken ni vill ha genom att skriva ert namn på bilden.
 
– Par som står i begrepp att gifta sig i Katolska kyrkan samt nygifta par inbjuds till kursen ”Äktenskapsförberedelse”.
Kursen startar den 13 mars kl. 18.00. Närmare information finns på anslagstavlan.
 
– I år börjar fastetiden den 1 mars. Vi ska börja samla in de kvistar som välsignats föregående år på palmsöndagen. De kommande söndagarna kan ni ta det med er.
 
– Lördag 18 mars 2017 kommer vår församling att ha en stilla dag som börjar med kaffe kl. 09.30 och slutar med mässa.  Msgr Miroslaw Dudek kommer att leda denna dag. Må ni boka denna dag i era almanackor!