Vecka 16

 

KUNGÖRELSER: 

1- I samband med firandet av vår församlings 50 års jubileum, gör vi en insamling för att    köpa ”monstransen” till församlingen som minnet av oss. Hittills har 27 familjer skänkt 34 780 kr (STORT TACK).

2- Stort tack till alla som helhjärtat har engagerat sig och ställ upp vid påskfirandet, särskild syster Mariana. Och även för dem som skänktgenerösa gåvor till fasteoffer som har tillbringat 5125 kr.

3- Vi behöver folk som ställer upp för att fixa kyrkkaffe på de kommande söndagarna. Var snälla, skriv upp era namn i listan på anslagstavlan!

4- Församlingens möte skulle äga rum under aprilmånad, men eftersom församlings bokslut inte kommer vara klar under april, så kommer vi att söka dispens av vår biskop Anders. Ifall dispensen nekas kommer församlingens möte att äga rum söndag den 30 april ca. kl. 11:15

5.- Vecka 16 expeditionen är stängd (påsklov)