Vecka 19

Det händer i Södertälje….
 
1.- Kungörelser
– Vi önskar lycka till för familjen Mohs som kommer att lämna oss för gott till USA och vi tackar dem för alla dessa år de har varit med oss och särskild de trogna ministranter Joey, Jacob och Tylor
 
–  På vardagarna under maj månad kommer mässan att avslutas med den ”Lauretanska Litanian” Cecilia 115
 
–  Den barmhärtighetens söndags kollekt var: 1343:- kr
 
– Msgr. Göran Degen har avlidit natten mot den 27 april 2014 i Luleå. Begravningen av f. Göran Degen kommer att äga rum fredagen den 16 maj kl.11.00 i Katolska Domkyrkan. Biskop Anders är huvudcelebrant.
 
2.- Kyrkkaffe 
Vi behöver nya människor i församlingen som tar ansvar för söndagens kyrkkaffe.
Skriv ditt namn på listan i kyrkotorget eller ring till systrarna (tel. 08 550 69 121) 
 
3.-  Ministranter  
Ministranter...Alla unga män och pojkar som är intresserade av att assistera prästen under mässan är varmt välkomna att ansluta sig till församlingens ministrantgrupp. Vi träffas en lördag i månaden kl 10.00, då vi övar praktiskt de olika uppgifterna i mässan och lär oss mer om varför prästen och ministranterna utför de olika momenten. Det kommer även bli tillfälle för lite lek och skoj, och vi avslutar med att äta lunch tillsammans.
Kommande träff äger rum 17/5   kl 9:30 – 12:30 (med möjlighet att ministrera i mässan kl. 8:30).
De som vill ministrera i söndagsmässan ombedes komma till sakristian senast en kvart innan mässan börjar, kl. 9:45
 
För mer information, kontakta
Gustav Ahlman
076-9416986
gustav.ahlman@gmail.com 
 
4.- Kyrkvärdinnor
Alla unga flickor/damer som är intresserade av att hjälpa till i kyrkorummet under mässan, bl.a. genom att bära fram offergåvorna och ta upp kollekten, är varmt välkomna att bli kyrkvärdinnor.
 
Intresserade ombedes kontakta någon av nedanstående:
Moraima Zelada Hedman                                            Eduardo Delgado 
073-7323018                                                                          072-2280432
moraimahedman@gmail.com                                   edodel@outlook.com