Vecka 26

Det händer i Södertälje
 
– Planera nu att deltaga i vår församlingskväll den 8 augusti kl. 18:00 i Sankt Ansgars församling och ha en träff med diakonen och katolsk författare, Björn Håkonsson.
  
1.- Kungörelser
 
– Kyrkkaffe 
Vi behöver nya människor i församlingen som tar ansvar för söndagens kyrkkaffe.
Skriv ditt namn på listan i kyrkotorget eller ring till systrarna (tel. 08 550 69 121) 
 
2.-  Ministranter
Vår församling är just nu i behov av nya ministranter. Därför är såväl nya som gamla ministranter välkomna att anmäla sitt intresse till kyrkoherden.
 
Ministranter...Alla unga som är intresserade av att assistera prästen under mässan är varmt välkomna att ansluta sig till församlingens ministrantgrupp. Vi kommer att träffas en viss tid  då vi övar praktiskt de olika uppgifterna i mässan och lär oss mer om varför prästen och ministranterna utför de olika momenten. Det kommer även bli tillfälle för lite lek och skoj, och vi avslutar med att äta lunch tillsammans.
De som vill ministrera i söndagsmässan ombedes komma till sakristian senast en kvart innan mässan börjar, kl. 9:45
 
För mer information, kontakta kyrkoherden eller
Gustav Ahlman
076-9416986
gustav.ahlman@gmail.com 
 
3.- Kyrkovärdar
Alla som är intresserade av att hjälpa till i kyrkorummet under mässan, bl.a. genom att bära fram offergåvorna och ta upp kollekten, är varmt välkomna.
 
Intresserade ombedes kontakta någon av nedanstående:
Moraima Zelada Hedman                                            Eduardo Delgado 
073-7323018                                                                          072-2280432
moraimahedman@gmail.com                                   edodel@outlook.com