Herdabrev och skrivelser

Lästes under Högmässan den 20 oktober 2013
 
Inledning till Trons år: barmhärtighetens port