Våra kateketer

Årskurs                                        Namn
2                                                       Sara och Mazen
3                                                       Syster Emiliana
4 och 5                                                       
6 och 7                                            Suzanne
8                                                     Helena Prawitz och Therese Reindl
9                                                     Maria Prawitz