söndagen 23 juni

                              TOLFTE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«
 
Första läsningen                                                  Sak 12:10–11; 13:1
 
Så säger Herren: I Davids ätt och i Jerusalems invånare skall jag ingjuta en anda av godhet och vilja till bön, och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Den dagen skall sorgehögtiden i Jerusalem vara lika stor som den som hölls på Megiddoslätten över Hadad-Rimmon.
Den dagen skall en källa rinna upp som renar Davids ätt och Jerusalems invånare från synd och orenhet.
 
Andra läsningen                                          Gal 3:26-29
 
Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.
 
Evangelium                                                       Luk 9:18–24
 
En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom frågade han dem: »Vem säger folket att jag är?«
De svarade: »Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.« —
»Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?«
Petrus svarade: »Guds Messias.«
Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«
Och han sade till alla: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.«