söndagen 29 december

DEN HELIGA FAMILJEN
                   Fest
 
Första läsningen                                                        Syr 3:2–6, 12–14
 
Herren har gett fadern myndighet över barnen och fastställt moderns rätt gentemot sönerna. Synder sonas när man vördar sin far, och att ära sin mor är som att samla skatter. Den som vördar sin far skall få glädje av egna barn, och när han ber skall hans bön bli hörd. Den som ärar sin far får ett långt liv, och den som lyder Herren är sin mor till röst.
Mitt barn, ta hand om din far när han blir gammal, och vålla honom ingen sorg så länge han lever. Ha överseende om hans förstånd försvagas, och förakta honom inte, du som är i din fulla kraft. Godhet mot en far kommer inte att glömmas; den bygger upp vad dina synder rivit ner.
 
Andra läsningen                                                         Kol 3:12–21
 
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var
överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall
också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger
fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i
en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig
sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller
handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.
Ni kvinnor, underordna er era män, som det anstår kristna. Ni män,
älska era hustrur och var inte elaka mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så
bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet.
 
Evangelium                                                                  Matt 2:13–15, 19–23
 
När stjärntydarna hade gett sig av, visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.«
Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.«
Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.