torsdag 29 september

Protokoll-ekonomirad-2016-09-29

Protokoll fört vid sammanträde med Kyrkorådet i  S:t Ansgars Katolska församling i Södertälje den 29 sep

Närvarande: Fader Simon-Petrus Semaan, Håkan Persson, Fabian Reindl, Tawfik Matty, Zaid Shafo, Shifa Kaspo.

Frånvarande: Eduardo Delgado (bortrest).

 • 1. Fader Simon-Petrus öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna med en bön.
 • 2. Zaid Shafo valdes till sekreterare.
 • 3. Till att justera dagens protokoll jämte med sekreterare valdes Håkan Persson.
 • 4. Dagordningen för sammanträdet godkändes.
 • 5. Föregående protokoll upplästes, justerades, godkändes och lades till handlingarna.
 • 6.    a) Sankta Brigitta folkhögskolan började sin verksamhet den 21 augusti 2016 och                 förväntas öka antal sökande vid nästa termin.

b) Byggnad:

i. Radon: efter tätning i kyrkorummet är Radonstrålningen i kyrkan mellan 180-                     150Bq/m3 när ventilationen är på (< 200 Bq/m3), men ökar till 700Bq/m3 när                      ventilationen är av. Rådet har beslutat att åtgärda strålningen så att det blir < 200                Bq/m3 på grund av att det finns folk som bor i byggnaden.

ii.  Ventilationen: Ska åtgärdas enligt plan (se gamla protokoll).

iii. Kyrkan och entré: Enligt tidigare beslut kommer vi att renovera en sal i plan 1 som               var kvar och kunde inte åtgärdas tidigare. Belysning i kyrkan behöver åtgärdas                       men först bör vi undersöka takets–terrassens befintliga skick. Huvud entré för                      kyrkan ska renoveras och därför ska bygglov ansökas för att kunna sätta igång.

 • 7. Rådet har beviljat S:t Brigitta folkhögskolan lov att söka bygglov för att sätta skylt utanför stora salen till höger om kyrkan. Zaid ska hjälpa rådet med att söka om bygglov. S:ta Birgitta ska stå för kostnaden.
 • 8. Kyrkans tak bör åtgärdas innan vi fortsätter med andra renoveringar i huset. Vi ska söka bidrag för detta ändamål av BÄ.
 • 9. Rådet har beviljats en budget upp till 100 000,- kr för församlingens firande av 50 års Jubileum som startar med en mässa den 17/12/2016.
 • 10. Budget för 2017: Tas vid separatmöte den 06/10/2016 klockan 18:00.
 • 11. Övriga frågor: Inga.
 • 12. Nästa möte: bestäms vid nästa möte den 06/10/2016.

Justeras 2015-09-29

………………………………………                                                            …………………………………………

Håkan Persson                                                                                    Zaid Shafo