Vecka 39 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

* På grund av den politiska situationen i Libanon kommer vi att skjuta upp Libanons resa till höst 2019. Däremot kommer vi att åka på en pilgrimsresa till det heliga landet april 2019.

*  Volontärer för KPN:  Kateketens dag äger rum den 29 september mellan kl. 09.30 och 17.00 i S:t Ansgars kyrka. Fredag den 28 september kl. 16:00 kommer alla volontärer att träffas för genomgång.

*  Program för besök av S:ta Teresa av Jesusbarnets och hennes föräldrar reliker i norden finns det redan på anslagstavlan i kyrkotorget.