Vecka 40 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

* Oktober månad är Rosenkransens månad. Varje lördag kl. 08.30 läser vi rosenkransen. Efter mässan på vardagarna läses en dekad av rosenkransen.

*  Biskoparna i de nordiska länderna ber alla troende att tillsammans hålla en fastedag fredagen den 5 oktober och en bönedag för kyrkan och påvens böneintentioner söndag den 7 oktober och att be om Guds Moders speciella hjälp.

*  Program för besök av S:ta Teresa av Jesusbarnets och hennes föräldrar reliker i norden finns det redan på anslagstavlan i kyrkotorget.

* Ekonomirådets sammanträde äger rum torsdag 4 oktober kl. 18.30

* Pastoralrådets sammanträde äger rum torsdag 11 oktober kl. 18.30