Vecka 12 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

1.- Korsvägsandakt äger rum på tisdag efter mässan kl 17.30

2.- Information om påskens gudstjänster finns på anslagstavlan.

3.- Botandakt äger rum den 21 mars kl. 18.00 med efterföljande bikt på olika språk (arabiska, armeniska, kroatiska,polska och svenska).

4.- BIBELKURS. Föredrag och samtal om st Johannes och Hans skrifter äger rum fredagen den 23 mars kl 18.30 – 20.30. Kursledare är diakon Björn Håkonsson.

5.- Söndagen den 25 mars firar vi  Palmsöndagen med procession. Den heliga mässan börjar med palmvälsignelse.

6.- Årets fasteinsamling går till Caritas Syriens projekt för Aleppos återuppbyggnad. Hjälpbehovet här är stort. Det behövs pengar för att bygga upp bostäder, göra hälsovården tillgänglig för alla, se till att så många skolor som möjligt kan komma igång med undervisning, o.s.v. Kollekten anbefalles varmt!

7.- Pastoralrådets och ekonomirådets sammanträde äger rum den 22 mars kl. 18.30 på plan 3 (Birgitta folkhögsskolan i Södertälje)

8.- ”Respekt” anordnar den 1:a nationella livskonferensen i Sverige som är gratis för deltagare. Mer information på anslagstavlan.