Vecka 11 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

1.-  Kyrkoherden är borta på en kurs från 12 till 15 mars

2.- Korsvägsandakt äger rum på tisdag efter mässan kl 17.30

3.- Information om påskens gudstjänster finns på anslagstavlan.

4.-  Den 12 mars mellan kl. 18.00 och 20.30  i Sankt Ansgars lokaler kommer KPN att ha en kväll att prova på KPNs material ”Att älska och ära dig”. Anmälan senast 7 mars. Mer information på anslagstavlan. 

5.- Botandakt äger rum den 21 mars kl. 18.00 med efterföljande bikt på olika språk (arabiska, kroatiska,polska och svenska).

6.- BIBELKURS. Föredrag och samtal om st Johannes och Hans skrifter äger rum fredagen den 23 mars kl 18.30 – 20.30. Kursledare är diakon Björn Håkonsson.

7.- Söndagen den 25 mars firar vi  Palmsöndagen med procession. Den heliga mässan börjar med palmvälsignelse.

8.- Årets fasteinsamling går till Caritas Syriens projekt för Aleppos återuppbyggnad. Hjälpbehovet här är stort. Det behövs pengar för att bygga upp bostäder, göra hälsovården tillgänglig för alla, se till att så många skolor som möjligt kan komma igång med undervisning, o.s.v. Kollekten anbefalles varmt!

9.- ”Respekt” anordnar den 1:a nationella livskonferensen i Sverige som är gratis för deltagare. Mer information på anslagstavlan.