Vecka 20 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

*  Församlingens årsmöte blir den 3 juni kl. 11.00 efter högmassan.

*  Lördag 19 maj,  trosundervisningens avslutning. Vi börjar med mässan kl. 10.00 och avslutar ca. 13.00. Vi bjuder barnen på grill. Vi börjar igen trosundervisning söndag den 26 augusti 2018 kl. 10.00

*  Lördag 19 maj kl. 15:00, på Pingstafton, kommer kardinal Anders Arborelius ocd att ge församlingens konfirmander konfirmations sakrament. Låt oss komma ihåg dem i våra böner.

*  Lördag 09 juni kommer vi att ha en städdag i vår kyrka. Alla är välkomna att vara med och hjälpa till. Vi sätter igång kl. 10:00. Var snälla och skriv era namn i listan på anslagstavlan. Vi avslutar denna dag med grill.

*  Från och med måndag 18 juni och till och med 11 augusti ställs kyrkkaffet in för alla grupper.

*  Pilgrimsresa till Libanon i början av oktober, ca. 7 oktober (6dagar, 5 nätter) kostar 730 USD exklusiv flygbiljetterna som kostar ca. 2800 kr.-   Är du intresserad anmäl dig i listan på anslagstavlan. Vi kommer att ha första träffen tisdag den 29 maj efter kvällsmässan.