Vecka 18 – 2018

 

KUNGÖRELSER 

1.- Maj månad är av tradition Junfru Marias speciella månad. Vi vill därför särskilt fira henne under denna månad med majandakter. Vi kommer att be litanian till Guds Moder Maria varje dag efter mässan.

2.- Torsdag den 10 maj går församlingens barn till sin första heliga kommunion. Låt oss därför komma ihåg den tillsammans med våra konfirmander i våra förböner.

3.- Lördag 16 juni kommer vi att ha en stor städdag i vår kyrka. Alla är välkomna att vara med och hjälpa till. Vi börjar med  att fira den heliga mässan och sedan sätter vi igång. Var snälla och skriv era namn i listan på anslagstavlan. Vi avslutar denna dag med grill.

4.- Under vecka 22 skall alla grupper avsluta sina aktiviteter i våra lokaler utom ungdomarna som kan fortsätta som vanligt till och med 15 juni.

5.- Från och med söndag 17 juni till och med söndag 12 augusti ställs in kyrkkaffet för alla grupper.