Vecka 12

 

KUNGÖRELSER

 

  • Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar kl. 18:00; alltså direkt efter mässan kl. 17.30
  • Måndag den 20 mars firas S:t Josef, jungfru Marias brudgum, med mässa kl. 09:30
  • Onsdag den 05 april kl. 17:45 Botandakt efterföljs bikt på olika språk (svenska, polska, kroatiska och arabiska).
  • Söndag den 09 april firar vi palmsöndagen med procession. Den heliga mässan börjar med palmvälsignelse kl. 09:30
  • Påsk gudstjänstordning finns på anslagstavlan.
  • I samband med firandet av vår församlings 50 års jubileum, gör vi en insamling för att köpa ”monstransen” till församlingen som minnet av oss. Hittills har 23 familjer skänkt 31600 kr (STORT TACK).
  • Inbördeskriget i Sydsudan har medfört att 1/3 del av landets befolkning är på flykt. Torka och utslagna skördar gör att hunger och törst förvärrar läget ännu mer. Därför går årets fasteinsamling till ett hjälpproject som finansieras av Caritas Sverige och Caritas Tyskland.