Vecka 10

 

KUNGÖRELSER

  • Under hela fastetiden hålls en korsvägsandakt tisdagar kl. 18:00; alltså direkt efter mässan kl. 17.30.
  • Den 17 & 18 mars kommer f. Dominic att leda bön, lovsång och tillbedjan. På slutet av varje dags program kommer f. Dominic att be med handpåläggning. Programmet finns på anslagstavlan.
  • Lördag 18 mars 2017 kommer vår församling att ha stilla dag som börjar kl. 09:30 och avslutar kl. 14:00 med mässa. Msgr Miroslaw Dudek kommer att leda denna dag. Skriv era namn på listan på anslagstavlan.
  • Härmed vill jag påminna er att vi fortfarande är under firandet av vår församlings 50 års jubileum. Vi samlar in pengar för att köpa ”monstransen” till församlingen som minnet av oss. Hittills har 22  familjer skänkt 29 900 kr (STORT TACK).
  • Inbördeskriget i Sydsudan har medfört att 1/3 del av landets befolkning är på flykt. Torka och utslagna skördar gör att hunger och törst förvärrar läget ännu mer. Därför går årets fasteinsamling till ett hjälpproject som finansieras av Caritas Sverige och Caritas Tyskland.
  • Välkomna till kyrkkaffet.