Vecka 18

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Förra söndagen gav kyrkkaffet 3200 kr till de fattiga i Kuba. Stor tack! 

2.- Församlingens möte kommer att äga rum söndag den 28 maj 2017 efter högmässa kl. 10:00. Alla motioner skall skickas till expeditionen genom församlingens e-mail eller postadress.

3.- Maj månad är av tradition JUNGFRU MARIAS speciella månad; vi vill därför särskilt fira henne under denna månad med majandakter. Majandakten firas på tisdagar efter den heliga mässan kl. 17:30. Vi kommer också att be litanian till Guds Moder Maria varje dag efter mässan kl. 17.30

4.- Ekonomirådets sammanträde kommer att äga rum torsdag den 4 maj 2017 kl. 18:30 på plan 2