Vecka 26

 

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Trosundervisningen startar igen den 27 augusti 2017 i samband  med mässan.

2.- Lokalerna kommer att vara stängda från och med 19 juni till och med 12 augusti.

3.- Församlingen kommer att ordna en pilgrimsresa till Jerusalem i oktobermånad (20 platser). 

4.- Under juni månad kommer en litania till Jesu Heliga Hjärta att läsas varje dag efter mässan.

5.- Onsdag den 28 juni kl. 16.00 äger konsistoriet – då biskop Anders Arborelius formellt blir kardinal – rum i Peterskyrkan i Rom. Torsdag den 29 juni kl. 09.30 firar påven mässa i Peterskyrkan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och det senaste årets utnämnda ärkebiskopar. Mer information finns på stiftets hemsida. För biljetterna prata med kyrkoherden.

6.- Tisdag den 15 augusti kl. 17.30 firas en tacksägelsemässa av biskop Anders för att han utnämnts till kardinal. Den nya domprästen f. Thanh installeras också. Mässan kommer att direktsändas i tv.

7.- Fader Simon-Petrus Semaan kommer att vara borta f.o.m. 29 juni t.o.m. 5 juli