ATT MOGNA I SITT ANDLIGA LIV GENOM VIKTIGA MÖTEN

 

09:30 – 10:00     I – Kaffe till den som vill
10:00 – 10:45     I – Det goda samtalet med Jesus Kristus
11:00 – 11:45      II – Att möta barmhärtighet och förlåtelse
12:00 – 12:30     Lunch (soppa)
12:30 – 13:10     Sakramental tillbedjan i tystnad och tillfälle till bikt
13:15 – 13:55     III – Att möta Jesus den Uppståndne
14.00                   Lördagens mässa