Vecka 50

 

KUNGÖRELSER: 

1.- Lista för vem som önskar förbereda kaffe finns redan på anslagstavlan. Hoppas att många skriver sitt namn. Just nu listan är tom!!

2.- Detaljerat valresultat finns nu på anslagstavlan på kyrktorget.                      Ordinarie ledamöter i pastoralrådet är sr. Emiliana, Anica Chukri, Diana Kassabian, Rosario Risberg, Lucia Nord och Tania Azzo. Suppleanter är Ewa Pilsetnek och Clara Shaawi. Sammanträde för det gamla och det nya rådet äger rum torsdag 14 december . Ordinarie ledamöter i ekonomirådet är Håkan Persson, Fabian Reindl, Eduardo Delgado och Shifa Kasbo. Suppleanter är Matty Tawfik och Sinan Kassab.

TACK Hannelore Weber, Monika Cremer och Klara Reindl för all hjälp och allt stöd som församlingen och jag fick under dessa år.

3.- Årets basar har inbringat 36 200 kr  som går till föräldralösa barn i Rumänien.     Stort TACK till alla som helhjärtat har engagerat sig i arbetet före, under och efter adventsbasaren! Tack till alla som bidragit till basarens resultat!

4. – Söndag den 17 december är Livets söndag. Kollekten tas upp till förmån för ”Livets fond”. Denna fond lämnar bl a bidrag till organisationer och föreningar som främjar respekten för människolivet och som  genom sitt arbete hjälper de allra svagaste i samhället.