Vecka 39

Det händer i Södertälje…
 
1.- Val till S:t Ansgars församlings ekonomiråd och pastoralråd kommer att äga rum den 27 oktober 2013 i samband med mässorna samma dag.
Röstning kan ske redan från den 14 oktober genom röstsedlar i igenklistrat innerkuvert, som läggs i ytterkuvert med namn och personnummer på den röstande. Detta kuvert måste överlämnas personligen till Valnämnden eller församlingens expedition.
 
2.- Syster Bogomiwa har lämnat oss för gott till Helsingborg. Vi önskar henne Guds välsignelser för att lyckas med den nya uppgiften, samtidigt välkomnar vi syster Marianna.