Vecka 40

Det händer i Södertälje…
 
1.- Val till S:t Ansgars församlings ekonomiråd och pastoralråd kommer att äga rum den 27 oktober 2013 i samband med mässorna samma dag.
Röstning kan ske redan från den 14 oktober genom röstsedlar i igenklistrat innerkuvert, som läggs i ytterkuvert med namn och personnummer på den röstande. Detta kuvert måste överlämnas personligen till Valnämnden eller församlingens expedition.
Förslag på valbara kandidater till Ekonomiråd och Församlingsråd mottas av kyrkoherden f. Simon-Petrus, Louise Persson eller Elisabeth Sjöberg. Förslagen skall vara undertecknade av två församlingsmedlemmar.