Vecka 5

söndagen den 03 februari (Kyndelsmässodagen)  börjar vi den Heliga Mässan på kyrkotorget
lördagen den 09 februari är vår Maskerad fest.
  Affischen med information och anmälningslista finns på anslagstavlan. 
  Pris inklusive mat och drycka 100 kr per vuxen.
  Ta kontakt med syster Emiliana eller kyrkoherden om ni kan ställa upp med förberedelserna (inköp, laga mat, o.s.v.)