Vecka 15

OBS.-

Församlingsmöte äger rum den 28 april 2013 efter högmässan i kyrkosalen.
Ni är alla välkomna.
Har Ni några synpunkter som vill Ni ta upp, var god lämna det skriftligt till expeditionen genom e-post eller församlingens e-post:
                                                            sodertalje@katolskakyrkan.se
före den 24 april